Με ποια στάση παθιάζεται στο σ3ξ η Ελληνίδα !!!

Με ποια στάση παθιάζεται στο σ3ξ η Ελληνίδα ...Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας στην οποία ...


συμμετείχαν συνολικά 1.036 άτομα, με αναλογία 33% άνδρες και 67% γυναίκες η αγαπημένη στάση της Ελληνίδας είναι στα 4. Πολλοί ήταν και οι άνδρες που δήλωσαν πως πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη στάση διεγείρει πολύ την γυναίκα.

Δείτε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων γυναικών και ανδρών όπως αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της έρευνας.
Δες με ποια στάση παθιάζεται στο σ3ξ η Ελληνίδα!

Με ποια στάση παθιάζεται στο σ3ξ η Ελληνίδα ...Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας στην οποία ...